top of page
311996255_853006365713532_4556632942749442058_n.png

Profesjonaliści dla dzieci w sytuacji zagrożenia. 

Profesjonaliści dla dzieci w sytuacji zagrożenia. Podnoszenie kompetencji i rozwijanie narzędzi w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą i chorobą

To międzynarodowy projekt partnerski koncentrujący się na wsparciu grupy osób z Białorusi zawodowo zajmujących się pracą z dziećmi w potrzebie (dotkniętymi traumą, chorobą, mierzącymi się z tematami tabu). Poprzez przekazanie narzędzi oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności, profesjonaliści z Polski i

współpracujący goście z Europy, będą pracować z trzema grupami osób zawodowo działających na rzecz i pracujących z dziećmi. Działania projektowe, koncentrujące się na dotarciu do osób dorosłych, pozwolą za ich pośrednictwem odpowiedzieć na potrzeby dzieci. Założeniem projektu jest również wzajemna wymiana doświadczeń i wspólne, wypracowywanie na bieżąco, poszukiwanie rozwiązań dla problemów wynikających z obecnej sytuacji społeczno-politycznej.

Z uwagi na utrudnioną możliwość podróżowania i bezpośrednich spotkań, wydarzenia projektowe realizowane są w formule online.


Do współpracy w ramach działań projektowy zaprosiliśmy polskich i zagranicznych profesjonalistów działających na obszarze sztuki włączającej, pedagogiki teatru i tańca, psychologii, edukacji kulturowej, mentoringu artystycznego.
Głównymi partnerami projektu są:

Polski Ośrodek ASSITEJ
Fundacja Czerwone Noski - Klown w Szpitalu

WYDARZENIA W RAMACH PROJEKTU:

DZIECKO W POTRZEBIE: webinar
28.10.2022 godz. 17:00-20:00 (czasu polskiego) / 18:00-21:00 (czasu białoruskiego)

Wydarzenie odpowiada na naglącą potrzebę edukacji pozaformalnej, podnoszącej kompetencje i rozwijającej narzędzia pracy dorosłych profesjonalistów pracujących z dziećmi z obszarów dotkniętych wojną i obecnym kryzysem społeczno-politycznym.

Zaproszenie skierowane jest do osób z Białorusi, Ukrainy i Polski zajmujących się edukacją, pedagogiką, sztuką, arteterapią oraz terapią śmiechem, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniem.

Webinarium zgłębia zagadnienie traumy oraz przybliży narzędzia z obszaru edukacji kulturalnej, możliwe do wykorzystania w pracy z dziećmi z obszarów zagrożonych.

Webinarium prowadzą dwie polskie specjalistki pracujące z dziecięcą traumą: MARIA SZYMIEC i WERONIKA IDZIKOWSKA.

01-05.2023 

PROFESJONALISTA W POTRZEBIE: warsztat integracyjny

 Warsztat integracyjny przygotowany jest dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w półrocznym projekcie warsztatowo-szkoleniowym i będzie miał na celu sprecyzowanie potrzeb i oczekiwań uczestników oraz zmapowanie zagadnień, które rozwijać będziemy w trakcie realizacji projektu. Warsztat będzie miał charakter działaniowy, aktywizujący uczestników oraz przedstawiający konkretne narzędzia pracy w grupie. 

 

Wydarzenie odpowiada na naglącą potrzebę edukacji pozaformalnej, podnoszącej kompetencje i rozwijającej narzędzia pracy dorosłych profesjonalistów pracujących z dziećmi z obszarów dotkniętych wojną i obecnym kryzysem społeczno-politycznym.

Zaproszenie skierowane jest do osób z Białorusi zajmujących się edukacją, pedagogiką, sztuką, arteterapią oraz terapią śmiechem, a zwłaszcza: nauczycieli, artystów i szpitalnych klownów. 

SZKOLEANIA NARZĘDZIOWE

cykl warsztatów i szkoleń online podzielonych na 3 ścieżki, wg potrzeb głównych grup odbiorczych projektu (artystów, nauczycieli, szpitalnych klownów) 

 

SIECIOWANIE 

Wydarzenie poświęcone globalnym sieciom współpracy z obszaru sztuk performatywnych i edukacji zorientowanych na podmiotowość i inkluzywność. Podczas

spotkania przedstawione zostaną:

ASSITEJ International, Red Noses International - RED NOSES Clowndoctors, International Inclusive Art Network, Small Size Network 

 

WARSZTAT EWALUACYJNY // podsumowanie projektu

kontakt

mail: info@festiwalnajmlodszych.pl

nr tel.: +48 661 282 638 

KRS: 0000374622

NIP: 9721224094

logo aff.png
  • Instagram - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg
bottom of page